start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 1/2011
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 1/2011

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 w prewencji wtórnej po zawale mięśnia sercowego
Bartosz Lasota, , Katarzyna Mizia-Stec, Maciej Haberka, Zbigniew Gąsior

PRACA POGLĄDOWA
3. Rola fibratów w leczeniu zaburzeń lipidowych w cukrzycy
Anna Szarejko-Paradowska, Jacek Rysz

PRACA POGLĄDOWA
4. Zespół sercowo-nerkowy 
Bartosz Puchalski, Ahmed AM Ahmed

PRACA POGLĄDOWA
5. Rola leków beta-adrenolitycznych w redukcji ryzyka okołooperacyjnego w grupie pacjentów poddawanych operacjom pozasercowym
Andrzej Światowiec, Barbara Chybowska, Agnieszka Wsół, Wojciech Braksator, Marek Kuch

AKADEMIA ZDROWEGO ŻYWIENIA
6. Stanole roślinne jako ważny element profilaktyki i terapii chorób układu krążenia na tle miażdżycy
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

PRACA POGLĄDOWA
7. BNP w terapii przewlekłej niewydolności serca
Diana Stettner, Elżbieta Serwacka-Dobrzańska, Krzysztof Oleszczak, Andrzej Wysokiński

RADY DLA PRAKTYKÓW
8. Chronoterapia nadciśnienia tętniczego. Czy dobowa zmienność wartości ciśnienia tętniczego ma praktyczne znaczenie przy wyborze optymalnego schematu farmakoterapii?
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

SPORT W PIGUŁCE
9. Streszczenia prac przedstawionych w czasie IV Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej PTK - V Olimpijski Dzień Kardiologii

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN