start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 1/2012
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 1/2012

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Fenofibrat - działanie hipolipemizujące oraz korzystny efekt plejotropowy
Paweł Petkow-Dimitrow

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

3. Długo działające inhibitory enzymu konwertującego w terapii nadciśnienia tętniczego - o czym warto wiedzieć?
Barbara Nurowska-Wrzosek

RADY DLA PRAKTYKÓW
4. Zespół Haissaguerre'a - zespół wczesnej repolaryzacji związany z nagłym zgonem sercowym. Czy na pewno mówimy o zespole wczesnej repolaryzacji - czyli kontrowersje wokół definicji
Piotr Kukla, Marek Jatrzębski, Marek Kuch

PRACA POGLĄDOWA
5. Jak niskie jest już za niskie? Wartości ciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w świetle wyników badań ACCORD BP oraz INVEST
Urszula Czubek

RADY DLA PRAKTYKÓW
6. Kardiomiopatia połogowa
Diana Stettner, Andrzej Wysokiński

RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY
7. Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w ocenie własnej osób rehabilitowanych z powodu zawału serca
Tomasz Zapolski, Małgorzata Kucharska, Andrzej Wysokiński, Alicja Nasiłowska-Barud

OKIEM PERIODONTOLOGA

8. Niedostateczna diagnostyka kardiologiczna,problemy periodontologiczne - o czym pamiętać? Opis przypadku
Maciej Rafał Czerniuk, Maciej Zaremba

KOMENTARZE DO WYTYCZNYCH

9. Choroby układu sercowo-naczyniowego w grupie kobiet - nowe wytyczne American Heart Association
Michalina Jagodzińska, Kinga Pośpiech, Filip M. Szymański

CO NOWEGO W MEDYCYNIE?
10. Gorące tematy w kardiologii - nowości z ostatnich miesięcy
Kinga Pośpiech, Michalina Jagodzińska, Filip M. Szymański

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN