start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 1/2013
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 1/2013

1. WSTĘP

PRACA POGLĄDOWA
2. Fibraty - nieodzowny element farmakoterapii zaburzeń lipidowych w prewencji zdarzeń makronaczyniowych i mikronaczyniowych
Marcin Barylski

PRACA POGLĄDOWA
3. Zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym w cukrzycy typu 2 - miejsce trandolaprylu
Grzegorz Piotrowski

RADY DLA PRAKTYKÓW
4. Przezskórna denerwacja tętnic nerkowych - nowa, obiecująca metoda leczenia opornego nadciśnienia tętniczego
Andrzej Madejczyk, Andrzej Wysokiński

RADY DLA PRAKTYKÓW
5. Ocena funkcji śródbłonka - przegląd obecnie stosowanych technik
Michał Peller, Paweł Balsam, Marcin Grabowski

AKADEMIA ZDROWEGO ŻYWIENIA
6. Czy dieta zalecana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jest najlepsza dla pacjenta z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca?
Małgorzata Desmond, Daniel Śliż

CO NOWEGO W MEDYCYNIE?
7. Leki, środowisko, zakażenia, czyli na co jeszcze powinna wpływać prewencja kardiologiczna?
Marcin Kotowski, Anna E. Płatek, Filip M. Szymański

PRACA ORYGINALNA
8. Dynamika zmian stężenia białka natriuretycznego NT-proBNP u pacjenta z obciążeniami kardiologicznymi i chorobą przyzębia jamy ustnej
Maciej R. Czerniuk, Magdalena Wiktorowicz

WYWIADY KARDIOPROFILU
9. Wywiady Kardioprofilu 
Łukasz Kołtowski, Daniel Śliż

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN