start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 1/2014
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 1/2014

1. Wstęp

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Farmakodynamika i farmakologia kliniczna ważnego skojarzenia fenofibratu ze statynami
Bogusław Okopień, Łukasz Bułdak, Grzegorz Karczmarczyk, Andrzej Kozyra

RADY DLA PRAKTYKÓW
3. Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób ze wzmożoną aktywacją układ współczulnego - rola moksonidyny
Piotr Gryglas

PRACA POGLĄDOWA
4. Znane i nowo odkryte funkcje HDL w ujęciu klinicznym
Michał Kowara, Grzegorz J. Horszczaruk

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
5. Praktyczne podejście do echokardiografii - jak interpretować wynik badania ECHO
Marcin Konopka, Wojciech Król, Wojciech Braksator
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN