start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 2/2009

Kardioprofil nr 2/2009

1. WSTĘP

PRACA POGLĄDOWA

1. Ryzyko rezydualne w schorzeniach sercowo-naczyniowych u pacjentów z dyslipidemią - spojrzenie z perspektywy 2009 roku
lek. med. Gabriela Parol-Baran, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

RADY DLA PRAKTYKÓW

2. Rola estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (n-3 PUFA) w procesie rehabilitacji pacjentów po zawale serca
prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, lek. med. Piotr Orzechowski

PRACA POGLĄDOWA

3. Kardioprotekcja - mechanizmy ochraniające mięsień sercowy
lek. med. Stanisław Kowalewski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

4. Nowe możliwości zwalniania częstości rytmu serca - od prądu If do skuteczności klinicznej
lek. med. Barbara Chybowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

RADY DLA PRAKTYKÓW

5. Prewencja powikłań z przewodu pokarmowego u pacjentów leczonych przeciwpłytkowo
stud. med. Andrzej Cacko, prof. nadzw. dr hab. n. med.Artur Mamcarz

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE

6. Wartość echokardiografii przezprzełykowej w diagnostyce udaru niedokrwiennego mózgu
dr n. med. Tomasz Zapolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

7. Ocena przydatności elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi, uprawiających sport
dr n.med. Barbara Wójcińska-Urbańska, prof. nadzw. WUM dr hab. n. med. Bożena Werner, dr n. med. Izabela Janiec
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 2/2009