start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 2/2010
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 2/2010

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW

2. Aterogenna dyslipidemia w zespole metabolicznym i cukrzycy
Monika Litwinowicz, Bogna Wierusz - Wysocka

PRACA POGLĄDOWA

3. Zakrzepica w stencie - aktualne wyzwanie dla kardiologii interwencyjnej
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

4. Korzyści z zastosowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w chorobach układu krążenia
Małgorzata Sikora-Frąc, Andrzej Budaj

KOMENTARZE DO BADAŃ KLINICZNYCH

5. Korzyści z zastosowania fenofibratu w redukcji rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego - implikacje kliniczne w świetle wyników badania ACCORD
Maciej Barylski, Krzysztof J.Filipiak

Z ELEKTROFIZJOLOGIĄ NA TY

6. Elektrody defibrylacyjne - dylemat elektrofizjologa
Patryk Krzyżak

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

7. Dwupłatkowa zastawka aortalna
Anna Maria Prowotrow - Iwaniukowicz, Bożena Werner

CO NOWEGO W MEDYCYNIE

8. Modyfikacja stylu życia, farmakoterapia - co nowego w medycynie?
Filip M. Szymański, Bartosz Puchalski

 

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 2/2010