start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 2/2011
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 2/2011

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Miejsce wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w aktualnych standardach kardiologicznych
Małgorzata Brzozowska-Kiszka, Piotr Jankowski

3. Bezpieczeństwo terapii skojarzonej w leczeniu zaburzeń lipidowych
Łukasz Januszkiewicz, Marcin Grabowski

4. Kwas acetylosalicylowy czy doustny lek przeciwkrzepliwy?
Zasady prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków - aktualności
Janusz Bednarski, Krzysztof J. Filipiak

PRACA ORYGINALNA
5. Farmakoterapia choroby wieńcowej w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce - rejestr BETA-CAD - opracowanie wstępne
Agnieszka Wsół, Michał Kurzelewski, Marek Kuch, Robert Kraszewski, Wojciech Braksator, Andrzej Światowiec, Marek Chmielewski, Wojciech Król

PRACA POGLĄDOWA
6. Zastosowanie sartanów u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Nefroprotekcyjne działanie sartanów
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

PRACA POGLĄDOWA
7. Walidacja skali HAS-BLED u pacjentów z migotaniem przedsionków, leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi
Janusz Bednarski

PRACA POGLĄDOWA
8. Dronedaron - miejsce w terapii antyarytmicznej - przegląd aktualnych badań klinicznych
Janusz Bednarski

PRACA POGLĄDOWA
9. Leki beta-adrenolityczne w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
Agnieszka Wsół, Andrzej Światowiec, Marek Kuch
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN