start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 2/2013
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 2/2013

1. Wstęp

PRACA POGLĄDOWA
2. Nowe wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętnicznym 2013 - co nowego?
Filip M. Szymański

PRACA POGLĄDOWA
3. Miejsce terapii skojarzonej statyną z fibratem u chorych na cukrzycę według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2013
Marcin Barylski

RADY DLA PRAKTYKÓW
4. Suplementacja potasem u pacjentów kardiologicznych
Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Stanisław Niemczyk, Artur Mamcarz

FORUM PRZYPADKÓW
5. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka. Opis przypadków
Paweł Cholewiński, Kamil Karpeta, Ryszard Jackowski, Krzysztof Duda, Katarzyna Sikora, Dariusz Borkowski

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
6. Praktyczne podejście do echokardiografii - jak interpretować wynik badania ECHO
Marcin Konopka, Wojciech Król, Wojciech Braksator
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN