start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 3/2010
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 3/2010

1. WSTĘP

SPRAWOZDANIA Z KONGRESÓW

2. Sprawozdanie z kongresu American College of Cardiology w Atlancie, marzec 2010
Krystyna Knypl

SPRAWOZDANIA Z KONGRESÓW

3. Sprawozdanie z pobytu na 6. Warsztatach HDL-cholesterolowych Światowego Towarzystwa Miażdżycowego, Whistler, Kanada, 17-20.05.2010
Krzysztof J. Filipiak

RADY DLA PRAKTYKÓW

4. Rola zespołu metabolicznego w udarze mózgu
Iwona Sarzyńska-Długosz

RADY DLA PRAKTYKÓW

5. Czy warto stosować monoazotany w skojarzonej terapii stabilnej choroby wieńcowej?
Marek Kośmicki

PRACA ORYGINALNA

6. Rola insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-I) oraz hormonów o działaniu anabolicznym w stymulacji adaptacyjnego przerostu serca u mężczyzn trenujących trójbój siłowy
Aleksandra Żebrowska, Zbigniew Gąsior, Marek Piekarski, Józef Langfort

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE

7. Streszczenia prac przedstawionych w czasie XII Konferencji Naukowej Sekcji Echokardiografii PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, w dniacgh 7-8.05 2010 r. w Lublinie
Wojciech Braksator

PRACA POGLĄDOWA

8. Nadciśnienie tętnicze i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - nowe możliwości terapeutyczne
Danuta Czarnecka, Piotr Kusak

CO NOWEGO W KARDIOONKOLOGII?

9. Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Niewydoloności Serca - Heart Failure 2010, Berlin
Krzysztof J. Filipiak

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

10. Rola indapamidu o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu nadciśnienia tętniczego 
Artur Mamacarz, Marcin Wełnicki

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

11. Cilazapril - obecna rola i miejsce w terapii kardiologicznej
Jacek Lewandowski


Cena w prenumeracie: 63.00 PLN