start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 3/2011
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 3/2011

1. WSTĘP

PRACA POGLĄDOWA
2. Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjentów z grup wysokiego ryzyka - monoterapia czy statyna i fibrat?
Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
3. Optymalizacja farmakoterapii w niewydolności serca - zwiększenie dawek stosowanych leków
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

PRACA POGLĄDOWA
4. Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego 
Jerzy Tyszkiewicz, Piotr Jędrusik

PRACA POGLĄDOWA
5. Torasemid versu furoemid w leczeniu niewydolności serca
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

FORUM PRZYPADKÓW
6. Forum przypadków klinicznych. Wolna akcja serca. Jak osiągnąć cele terapeutyczne?
Opracowanie: Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, 
Nadzór merytoryczny: Artur Mamcarz
Komentarz: Marcin Grabowski

ARTYKUŁ ORYGINALNY
7. Rola badań laboratoryjnych i antropometrycznych w diagnostyce wpływu nadmiernej masy ciała na ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego 
Łukasz Czyżewski, Janusz Wyzgał

FORUM PRZYPADKÓW
8. Zespół wątrobowo-plucny. Opis przypadku
Anna Byśko. Urszula Ołdakowska-Jedynak, Marcin Grabowski

CO NOWEGO W MEDYCYNIE?
9. Wpływ modyfikacji stylu życia oraz czynników ryzyka na ryzyko ze strony układu sercowo-naczyniowego - co nowego w medycynie?
Filip M. Szymański, Anna Płatek

RADY DLA PRAKTYKÓW
10. Leki beta-adrenolityczne w ciąży
Andrzej Światowiec, Agnieszka Wsół, Iwona Łaniewska, Marek Kuch
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN