start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 4/2009

Kardioprofil nr 4/2009

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW

2. Znaczenie układu współczulnego w rozwoju i progresji chorób nerek - perspektywy terapii sympatykoplegicznej w nefroprotekcji
Tomasz Stompór

3. Diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej u osób z cukrzycą
Monika Litwinowicz, Bogna Wierusz-Wysocka

PRACA POGLĄDOWA

4. Zastosowanie antyoksydantów w terapii chorób układu krążenia
Piotr Parcheta, Karolina Samolej-Parcheta, Andrzej Wysokiński

SPRAWOZDANIA Z WAŻNYCH KONFERENCJI

5. Co nowego w zakresie stanów przedcukrzycowych i zespołu metabolicznego? - PREDIABETES & METABOLIC SYNDROME 2009, Nicea, Francja, 01-04.04.2009
Krzysztof J. Filipiak

6. Niewydolność serca - jakie nowe leki w przyszłości? - Nicea 2009
Sprawozdanie z Dorocznej Sesji Europejskiego Stowarzyszenia Niewydolności Serca, ESC, Nicea, 30.05 - 02.06.2009
Krzysztof J. Filipiak

EBM W PIGUŁCE

7. Znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 w terapii chorób serca: dowody pochodzące z badań naukowych
Łukasz Chrzanowski

8. Ryzyko rezydualne - nowe możliwości leczenia
Ewa Nowalany-Kozielska, Marcin Fundal

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

9. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej u dzieci
Izabela Janiec, Bożena Werner

KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA/PRACA ORYGINALNA

10. Operacje kardiochirurgiczne niemowląt z zespołem Downa
Maciej A. Karolczak, Małgorzata Mirecka, Barbara Kosik

 
Cena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 4/2009