start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 4/2010
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 4/2010

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Miejsce wielonasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w pierwotnej i wtórnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca
Andrzej Sumiński, Cezary Sosnkowski

RADY DLA PRAKTYKÓW
3. Trimetazydyna - skuteczna kardioprotekcja w badaniach klinicznych
Stanisław Kowalewski, Artur Mamcarz

PRACA POGLĄDOWA
4. Miejsce fibratów w prewencji i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Karolina Kryczka, Barbara Lubiszewska

PRACA POGLĄDOWA

5. Biomarkery sercowe w przewlekłej chorobie nerek
Ahmed AM Ahmed, Bartosz Puchalski

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE/PRACA ORYGINALNA
6. Porównanie objętości oraz frakcji wyrzutowej lewej komory oznaczanych za pomocą echokardiografii przezklatkowej i 64-rzędowej tomografii komputerowej u pacjentów z prawidłową i umiarkowanie upośledzoną funkcją skurczową lewej komory
Mariusz Skowerski, Andrzej Kułach, Leszek Szymański, Zbigniew Gąsior, Maciej Sosnkowski

FORUM PRZYPADKÓW
7. Złożony problem leczenia choroby wieńcowej - opis przypadku
Bartosz Puchalski, Marta Starczewska, Anna Ścibisz, Radosław Piątkowski

FORUM PRZYPADKÓW
8. Niewydolność serca u chorej ze współistniejącym zespołem Rendu-Oslera-Webera - przypadek kliniczny
Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Magdalena Rostek, Marek Kuch

RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY
9. Nordic walking w rehabilitacji kardiologicznej - zasady prowadzenia i efekty kliniczne
Sylwia Wasyniuk, Katarzyna Sadkowska, Piotr Pietras, Ewa Wujek-Krajewska, Marek Kuch, Wojciech Braksator, Mirosław Dłużniewski

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN