start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 4/2011
Cena: 18.00 PLN

Kardioprofil nr 4/2011

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Aterogenna dyslipidemia jako wróg publiczny numer jeden - rola terapii fibratami
Paweł Petkow-Dimitrow

RADY DLA PRAKTYKÓW
3. Leczenie nadciśnienia tętniczego - miejsce trandolaprilu
Filip M. Szymański

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
4. Indapamid - wyjątkowy diuretyk
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
5. Trimetazydyna - efekt cytoprotekcyjny u chorych z kardiomiopatą niedokrwienną
Karol Wrzosek

PRACA POGLĄDOWA
6. Starożytni też dbali o zęby
Anna Byśko 
Komentarz: Krzysztof J. Filipiak

PRACA POGLĄDOWA
7. Grypa - czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Krzysztof Bryniarski, Leszek Bryniarski

PRACA ORYGINALNA
8. Ocena ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 w grupie kolejnych pacjentów hospitalizowanych zpowodu zawału serca
Ilona Wiśniewska, Filip M. Szymański, Bartosz Puchalski, Michalina Galas, Anna Płatek, Grzegorz Karpiński

PRACA ORYGINALNA
9. Częstość występowania zespołu metabolicznego oraz jego składowych w grupie pacjentów wysokiego ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego
Barbara Kublicka, Filip M. Szymański, Violetta Stępień-Adamczewska, Anna Płatek, Michalina Jagodzińska, Grzegorz Karpiński

FORUM PRZYPADKÓW
10. Forum przypadków - praktyczne rozwiązania kliniczne. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych
Wioletta Wydra, Marek Kuch

FORUM PRZYPADKÓW
11. Forum przypadków - praktyczne rozwiązania kliniczne. Czy angioplastyka w ostrym zespole wieńcowym oznacza wyleczenie?
Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN