start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 6/2008

Kardioprofil nr 6/2008

1. Wstęp

RADY DLA PRAKTYKÓW
2. Hipertriglicerydemia - niedoceniony czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca?
Małgorzata Waluś-Miarka, Barbara Idzior-Waluś

3. Analizator PFA-100 w ocenie oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów z chorobą wieńcową
Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Marek Postuła, Agnieszka Strzelak, Marek Rosiak, Krzysztof J. Filipiak

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
4. Trimetazyna - od mechanizmu działania do skuteczności klinicznej
Stanisław Kowalewski, Artur Mamcarz

5. Adiponektyna - nowy wykładnik ryzyka zgonu u pacjentów z niewydolnością serca?
Dorota Skiendzielewska, Maciej Karolczak

PRACA POGLĄDOWA
6. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt z wrodzonymi wadami serca
Agnieszka Adameczek, Bożena Werner

PRACA ORYGINALNA
7. Kwalifikacja i wyniki leczenia wrodzonego zwężenia zastawki aorty u dzieci metodą walwuloplastyki balonowej
Bożena Werner, Anna Piórecka-Makuła, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Radosław Pietrzak

FORUM PRZYPADKÓW
8. Nadciśnienie tętnicze - kiedy należy myśleć o nadciśnieniu wtórnym?
Wojciech E. Krzyżanowski

FORUM PRZYPADKÓW
9. Zawał serca u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym
Filip M. Szymański, Anna Hrynkiewicz, Andrzej Cacko, Marcin Grabowski, Krzysztof j. Filipiak

PRACA ORYGINALNA
10. Fenofibrat supramikronizowany w leczeniu skojarzonym chorych z hiperlipidemią mieszaną
Dariusz Kozłowski, Katarzyna Kogut-Dębska, Dagmara Sominka, Grzegorz Raczak

RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY
11. Ocena jakości życia wskaźnikiem efektów leczenia i rehabilitacji
Ewa Wujec-Krajewska, Cezary Goławski, Marek Kuch, Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski, Piotr Pietras, Mirosław Dłużniewski

12. Insulinooporność a prewencja czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Agnieszka B. Niebisz

13. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez chorych na nadciśnienie tętnicze
Danuta Czarnecka, Aleksander Kusiak

SPORT W PIGUŁCE
14. Streszczenia prac przedstawionych w czasie II Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej PTK - III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOL w dn. 3.12.2008 r.

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 6/2008