start: Czasopisma    medyczne    Kardioprofil    Kardioprofil nr 6/2009

Kardioprofil nr 6/2009

1. WSTĘP

RADY DLA PRAKTYKÓW

2. Rola antagonistów receptora AT1 (sartany) w terapii nadciśnienia tętniczego
Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

RADY DLA PRAKTYKÓW

3. Jakość życia pacjentów kardiologicznych
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

4. Metody radzenia sobie z chorobą u pacjentów kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych
Julia Sawicka, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bożena Kirpisza, Katarzyna Snarska, Sławomir Dobrzycki

PRACA ORYGINALNA/FARMAKOLOGIA KLINICZNA

5. Metfromina - lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2
Wiesława B. Duda-Król, Artur Mamcarz

Z ELEKTROFIZJOLOGIĄ NA TY

6. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory - historia metody
Patryk Krzyżak

RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY

7. Fizjoterpia niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym
Jerzy Tomczyński, Bożena Werner, Katarzyna Wasiak

ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE

8. Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory 
Barbara Zimoń, Andrzej Tomaszewski, Michał Tomaszewski

SPORT W PIGUŁCE

9. Streszczenia prac przedstawionych w czasie III Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej PTK - IV Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOI
Hubert KrysztofiakCena w prenumeracie: 63.00 PLN
Kardioprofil 6/2009