start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 1/2010
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 1/2010

WADY SERCA
1. Operacje naprawcze zastawki aortalnej
Krzysztof Kuśmierski, Piotr Brzozowski, Piotr Kołsut

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE I MEDYCYNA METABOLICZNA
2. Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego w świetle wytycznych ESH/ESC 2007
Tomasz Grodzicki, Marcin Cwynar

3. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
Piotr Gryglas

4. Znaczenie dobowego rytmu nadciśnienia tętniczego
Łukasz Artyszuk

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
5. Ryzyko krwawień u pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonych aspiryną, klopidogrelem i antagonistami witaminy K w różnych kombinacjach - retrospektywna analiza danych ogólnokrajowego rejestru w Danii
Barbara Wizner

6. Realizacja wytycznych przez szpitale w ramach projektu Ge With The Guidelines (GWTG) a śmiertelność z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca
Krzysztof Rewiuk

7. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

8. QUIZ
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w Praktyce 1/2010