start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 1/2016
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 1/2016

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
2. Leczenie cukrzycy typu 2
Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mariusz Jasik, Leszek Czupryniak

Z POGRANICZA KARDIOLOGII
3. Przygotowanie do planowych endoskopowych badań przewodu pokarmowego u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Piotr Nehring, Iwona Nehring, Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Paweł Kotarski, Leszek Czupryniak, Jacek Muszyński

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
4. Obturacyjny bezdech senny w świetle aktualnych wytycznych
Mariola Laszuk, Jarosław Masalski, Maria Różańska, Olga Możeńska, Jan Gierałtowski, Monika Petelczyc, Dariusz A. Kosior

ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
5. Nagłe zatrzymanie krążenia - uniesienie odcinka ST - od STEMI do zespołu Brugadów
Joanna Syska-Sumińska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

ECHOKARDIOGRAFIA
6. The role of echocardiography versus cardiac magnetic resonance in the cardiovascular diseases assessment
Natalia Wiligórska, Diana Wiligórska, Olga Możeńska, Jacek Bil, Dariusz A. Kosior

PREWENCJA W PRAKTYCE
7. Diagnostyka genetyczna zespołu Marfana
Ewelina Zakościelna, Ewa Pędzich-Placha, Jarosław Góra, Grzegorz Placha

8. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

9. QUIZ
Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN