start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2009

Kardiologia w praktyce nr 2/2009

ECHOKARDIOGRAFIA
1. Kardiomiopatia gąbczasta - co nowego w piśmiennictwie?
Łukasz Januszkiewicz

2. Dynamiczne zawężanie w drodze odpływu z lewej komory w trakcie testu dobutaminowego - wariant normy czy istotny problem kliniczny?
Marcin Szulc, Grzegorz Styczyński

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
3. Przezskóna angioplastyka i pomostowanie aortalno-wieńcowe w zaawansowanej chorobie niedokrwiennej serca - czy badanie SYNTAX rozstrzyga kwestię porównań metody interwencyjnej i chirurgicznej?
Krzysztof Rewiuk

4. Komentarz do badania SYNTAX
Zbigniew Siudak, Jacek Dubiel

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
5. Ramipril: mechanizm działania, wskazania i działania niepożądane. 
Przegląd najważniejszych badań klinicznych.
Anna Dobosiewicz, Piotr Abramczyk, Joanna Biduk, Zbigniew Gaciong

6. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Jacek Lewandowski

QUIZ
7. Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w Praktyce 2/2009