start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2011
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 2/2011

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
1. Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ

2. Sartany - czy zasłużona popularność?
Maciej Janiszewski, Witold Pikto-Pietkiewicz

ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
3. Reokardiografia impedancyjna - prosta metoda oceny zmian objętości wyrzutowej serca. Część 1. Podstawy metodyczne
Gerard Cybulski, Wiktor Niewiadomski, Alicja Zielińska, Anna Strasz, Anna Gąsiorowska

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
4. Nowe wytyczne dotyczące leczenia chorych ze zmianami w obrębie tętnic szyjnych i kręgowych
Justyna Wilczko

MEDYCYNA METABOLICZNA

5. Rehabilitacja kardiologiczna u chorych po przebytym zawale serca
Tomasz Zapolski, Małgorzata Kucharska, Andrzej Wysokiński, Alicja Nasiłowska-Barud

ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

QUIZ
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN