start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2012
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 2/2012

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

PREWENCJA W PRAKTYCE
2. Aktualne wytyczne ESC 2012 w prewencji chorób sercowo-naczyniowych - jak postępować z pacjentem w gabinecie lekarskim, aby skutecznie zapobiegać chorobie wieńcowej
Daniel Śliż, Artur Mamcarz

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
3. Porównanie testów do pomiaru funkcji płytek krwi oraz metabolitów tromboksanu w ocenie reaktywności płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2
Marek Postuła, Marek Rosiak, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Ewa Trzepla, Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Członkowski, Grzegorz Opolski

MEDYCYNA METABOLICZNA
4. Miejsce modulacji metabolicznej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca na przykładzie trimetazydyny
Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Wojciech Braksator

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
5. Działania niepożądane amiodaronu ze strony układu sercowo-naczyniowego
Dariusz A. Kosior, Marek Postuła, Karol Brodowski, Ewa Żylińska

WADY SERCA
6. Stenoza aortalna - czy najnowsze rekomendacje z 2012 roku odpowiedziały na wszystkie pytania?
Ewa Orłowska-Baranowska

7. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

8. QUIZ
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN