start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2013
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 2/2013

ECHOKARDIOGRAFIA
1. Kardiomiopatia takotsubo - aktualny stan wiedzy
Olga Możeńska

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

2. Nadciśnienie tętnicze oporne - zasady diagnostyki i leczenia
Ewa Żylińska, Karol Brodowski, Marian Gawinek, Dariusz A.Kosior

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
3. Znaczenie skali SCORE w profilaktyce pierwotnej według aktualnych wytycznych ESC
Ewa Żylińska, Krzysztof Jaworski, Marian Gawinek, Dariusz A. Kosior

4. Czy aktualne zalecenia dietetyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego są najskuteczniejsze w leczeniu choroby niedokrwiennej serca?
Małgorzata Desmond, Daniel Śliż

MEDYCYNA METABOLICZNA
5. Odrębności kliniczne i terapeutyczne choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą typu 2
Przemysław Krasnodębski, Krzysztof Dębe, Mariusz Jasik, Beata Mrozikiewicz-Rakowska

6. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

7. QUIZ
Pytania testowe

 

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN