start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2014
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 2/2014

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ
2. Rola dronedaronu we współczesnej terapii zaburzeń rytmu serca
Justyna Olszewska-Parasiewicz, Łukasz Gułajski, Marek Postuła. Dariusz A. Kosior

3. Nowe leki przeciwcukrzycowe w leczeniu cukrzycy typu 2
Piotr Nehring, Iwona Ciołek, Krzysztof Dęmbe, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Przemysław Krasnodębski

4. Telimsartan - metaboliczne działanie leku
Dominika Wójcik, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
5. Różnice w skuteczności leczenia dyslipidemii wśród kobiet i mężczyzn na podstawie wyników badania 3ST-POL
Daniel Śliż, Krzysztof J. Filipiak, Janusz Siebiert, Marek Naruszewicz, Artur Mamcarz

PREWENCJA W PRAKTYCE
6. Zróżnicowany wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na wyniki testu wysiłkowego w grupie kobiet i mężczyzn
Piotr Pietras, Marta Pietras, Tomasz Chomiuk, Sebastian Przychodzeń, Marek Kuch, Marek Dąbrowski

7. Czy należy wprowadzić trening fizjoterapeutyczny ukierunkowany na zmniejszenie ryzyka upadku w populacji pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca?
Arkadiusz Brzozowski, Tomasz Chomiuk, Daniel Śliż, Andrzej Folga

8. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

9. QUIZ
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN