start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2016

Kardiologia w praktyce nr 2/2016

1. List od redaktora
Jacek Lewandowski

Z POGRANICZA KARDIOLOGII
2. A case of decompensated cirrhosis and constrictive epicarditis
Anna Poradzka, Mariusz Jasik, Piotr Fiedor

MEDYCYNA METABOLICZNA
3. Zespół metaboliczny - koncepcja bezużyteczna klinicznie?
Piotr Sobieraj, Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski, Jacek Lewandowski, Barbara Mrozikiewicz-Rakowska, Leszek Czupryniak

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
4. Terapia trójskładnikowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego z punktu widzenia internisty
Marcin Wełnicki, Dominika Dąbrowska, Artur Mamcarz

5. Profil pacjenta przyjmującego trzy leki, u którego warto zmienić schemat leczenia na stosowanie jednego leku trójskładnikowego
Dominika Dąbrowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
6. Badanie SPRINT - początek maratonu zmian w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Piotr Sobieraj, Jacek Lewandowski

7. Najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności  serca - podsumowanie
Maciej Jelonek

8. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego w świetle wyników badania SPRINT
Jarosław Góra

9. Czy istnieją bezpieczne dla serca niesteroidowe leki przeciwzapalne? Praktyczne wnioski z badania PRECISION
Jerzy Tyszkiewicz, Marcin Szulc, Zbigniew Gaciong


Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w praktyce 2/2016