start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 2/2017
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 2/2017

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
2. Zastosowanie eplerenonu w terapii pozawałowej niewydolności serca współistniejącej z zaburzeniami potencji lub ginekomastią - doświadczenie ośrodka łódzkiego
Marcin Barylski

3. Karwedilol w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym - doświadczenia ośrodka ostródzkiego
Radosław Grabysa

4. Peryndopryl u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego - doświadczenia ośrodka warszawskiego
Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Marcin Grabowski

5. Zastosowanie peryndoprylu u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową po przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych - doświadczenia ośrodka krakowskiego
Tomasz Rajs, Aleksander Zeliaś, Marek Andres, Krzysztof Żmudka

6. Profil pacjenta leczonego skutecznie preparatem trójskładnikowym - okiem hipertensjologa
Krystyna Widecka

ELEKTROKARDIOFRAFIA W PRAKTYCE

7. Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS jako przyczyna omdleń
Magdalena Rostek-Bogacka, Jacek Sawicki
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN