start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 3/2008

Kardiologia w praktyce nr 3/2008

Wady serca
1. Metody chirurgicznego leczenia niedomykalności mitralnej
Mariusz Kuśmierczyk, Agata Bilewska

Elektrokardiografia w praktyce
2. Elektrokardiogram spoczynkowy w przewidywaniu nagłej śmierci sercowej u sportowców wyczynowych
Andrzej Światowiec, Wojciech Braksator, Marek Kuch, Artur Mamcarz

Nadciśnienie tętnicze i medycyna metaboliczna
3. Układ renina-angiotensyna - sposoby zahamowania
Dariusz Sajnaga

Nadciśnienie tętnicze i medycyna metaboliczna 
4. Bezdech senny w praktyce kardiologa 
Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz

Farmakologia w praktyce kardiologicznej
5. Statyny - skuteczność i bezpieczeństwo 
Marek Rosiak, Marek Postuła

6. Quiz
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w praktyce 3/2008