start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 3/2009

Kardiologia w praktyce nr 3/2009

ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
1. Rozpoznawanie przerostu mięśnia serca na podstawie EKG - przegląd aktualnych zaleceń
Katarzyna Sadkowska, Marek Kuch, Piotr Pietras

2. Migotanie przedsionków w praktyce lekarza rodzinnego
Joanna Grabska, Inga Chlewicka

WADY SERCA
3. Niedomykalność zastawki żyły szyjnej wewnętrznej
Łucja Gadomska, Grzegorz Styczyński

4. Powikłania po wszczepieniu sztucznych zastawek serca
Ewa Orłowska-Baranowska, Mariusz Kuśmierczyk

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ
5. Działania niepożądane oraz interakcje wybranych leków kardiologicznych stosowanych w terapii niewydolności serca
Małgorzata Zaremba, Marek Postuła

6. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

QUIZ
10. Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w Praktyce 3/2009