start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 3/2011
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 3/2011

ELEKTROKARDIOGRAFIA
1. Reokardiografia impedancyjna - prosta metoda oceny zmian objętości wyrzutowej serca. Część 2. Wybrane zastosowania badawcze i kliniczne
Gerard Cybulski, Wiktor Niewiadomski, Anna Strasz, Anna Gąsiorowska, Rafał Leonarcik, Małgorzata Skupińska, Dorota Laskowska

MEDYCYNA METABOLICZNA

2. Aktualne spojrzenie na rolę hipertriglicerydemii w chorobach sercowo-naczyniowych 
wioletta Dyrla, Witold Pikto-Pietkiewicz

WADY SERCA

3. 40-letnia kobieta w ciąży ze zwężeniem zastawki mitralnej
Małgorzata Miłkowska, Ewa Orłowska-Baranowska

DOWODY MEDYCZNE
4. Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2011
Justyna Wilczko, Piotr Jędrusik

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
5. Trombofilie - wybrane aspekty kliniczne przydatne w kardiologii
Monika Kowalik-Malkiewicz, Andrzej Wysokiński

ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE 
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

QUIZ
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN