start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 3/2014
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 3/2014

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
2. Zmienność załamka P jako wykładnik niedokrwienia mięśnia sercowego
Wioletta Wydra, Agnieszka Wsół, Marek Kuch

MEDYCYNA METABOLICZNA
3. Cukrzycowa neuropatia układu sercowo-naczyniowego - objawy kliniczne, rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne
Anna Skowrońska, Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mariusz Jasik, Piotr Nehring

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
4. Skuteczna terapia hipotensyjna - połączenie inhibitora konwertazy i antagonisty wapnia w preparacie złożonym
Paweł Dziliński, Jacek Lewandowski

5. Doustne inhibitory trombiny w sytuacjach szczególnych
Łukasz Milanowski, Marek Postuła, Dariusz A. Kosior

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
6. Podwyższone stężenie troponiny bez ostrego zespołu wieńcowego
Sławomir Tymiński

7. Nowe wytyczne postępowania w zastawkowych wadach serca ACC/AHA 2014
Ilona Jędrzejewska, Wojciech Braksator

8. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

9. QUIZ
Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN