start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 3/2016
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 3/2016

 1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

Z POGRANICZA KARDIOLOGII
2. Analiza zaburzeń funkcji seksualnych u pacjentów z cukrzycą typu 2 - badanie pilotowe
Krzysztof Dęmbe, Przemysław Krasnodębski, Leszek Czupryniak

MEDYCYNA METABOLICZNA
3. Stan przedcukrzycowy a możliwosci farmakoterapii
Piotr Sobieraj, Marta Kowalczyk ,Krzysztof Dęmbe

FARMAKOTERAPIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
4. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym po udarze niedokrwiennym mózgu
Piotr Kukla

5. Pacjentka z chorobą nadciśnieniową
Andrzej Szubzda

6. Pacjent z opornym nadciśnieniem tętniczym
Janusz Wójcik

7. Pacjent ze świeżo wykrytym nadciśnieniem tętniczym, poddany złożonej terapii przeciwnadciśnieniowej
Witold Mastej

8. Pacjetnka z nadciśnieniem tętniczym, napadowym migotaniem przedsionków i cukrzycą typu 2, po udarze mózgu i z krwiakiem przymózgowym
Wiesława Karwowska-Polecka

9. Pacjentka w wieku podeszłym ze wzrostem ciśnienia tętniczego
Andrzej Dopta

ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN