start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2008

Kardiologia w praktyce nr 4/2008

Elektrokardiografia w praktyce
1. Badanie elektrokardiograficzne u pacjenta leczonego stymulacją resynchronizującą. Interpretacja krzywych EKG
Kamila Adach, Marek Kuch

Echokardiografia
2. Główne problemy w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
Anna Kaczyńska

Wady serca
3. Wada zastawki trójdzielnej. Co nowego w aktualnych wytycznych ACC/AHA 2006 (update 2008) i ESC 2007?
Ewa Orłowska-Baranowska

Nadciśnienie tętnicze i medycyna metaboliczna
4. Czy mój pacjent ma wtórną postać nadciśnienia tętniczego?
Agnieszka Kamińska, Piotr Abramczyk

Dowody medyczne w kardiologii
5. Rosuwastatyna w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych wśród mężczyzn i kobiet z prawidłowym stężeniem cholesterolu LDL i podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego
Barbara Wizner

Komentarz
6. Komentarz do badania JUPITER
Tomasz Grodzicki, Magdalena Strach

Farmakologia w praktyce kardiologicznej
7. Aliksiren - inhibitor reniny w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Marek Postuła, Stanisław Szlufik, Ewelina Jagiełło, Agnieszka Pomianowska

Quiz
8. Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w praktyce 4/2008