start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2009

Kardiologia w praktyce nr 4/2009

ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
1. Znaczenie migotania przedsionków w powstawaniu zatorowości systemowej
Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński, Anna Wysocka

WADY SERCA
2. Podstawowe operacje rekonstrukcyjne stosowane w niedomykalności zastawki mitralnej
Piotr Kołsut, Agnieszka Kołsut, Krzysztof Kuśmierski

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
3. Nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego
Piotr Jędrusik

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
4. Czy tylko inhibitory konwertazy i sartany hamują układ renina-angiotensyna?
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik

5. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

QUIZ
6. Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w Praktyce 4/2009