start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2010
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 4/2010

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ
1. Kardiologia impedancyjna w terapii nadciśnienia tętniczego
Wiktor Niewiadomski, Przemysław Guzik, Anna Gąsiorowska, Anna Strasz, Gerard Cybulski

FARMAKOLOGIA  W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
2. Przerost mięśnia lewej komory - ocena w systemie NOVACODE
Juliusz Rawdanowicz, Magdalena Rostek, Marek Kuch

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
3. Postępowanie w migotaniu przedsionków - pierwsze europejskie wytyczne. Czy coś nowego?
Opracowanie: Justyna Trelewicz

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
4. Nowe wytyczne resuscytacji 2010
Justyna Wilczko

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
5. Postępowanie w leczeniu przeciwzakrzepowym
Anna Kaczyńska

6. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

7. QUIZ 
Pytania testowe
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN
Kardiologia w Praktyce 4/2010