start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2011
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 4/2011

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
1. Miejsce antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
2. Kwas acetylosalicylowy w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego
Justyna Wilczko

MEDYCYNA METABOLICZNA

3. Strategia postępowania w zaburzeniach lipidowych - wytyczne ESC/EAS 2011
Marcin Konopka, Witold Pikto-Pietkiewicz

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
4. Redukcja stężenia cholesterolu LDL za pomocą kombinacji ezetymibu z simwastatyną wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - wyniki badania SHARP (Study of Heart and Rental Protection) 
Oprac.: Agnieszka Wsół

5. ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

Inga Chlewicka, Jacek Lewandowski

6. QUIZ 
Pytania testowe

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN