start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2016
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 4/2016

LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
2. Terapia trójskładnikowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego - punkt widzenia kardiologa
Marek Postuła

3. Karwedilol w terapii hipotensyjnej - doświadczenia ośrodka warszawskiego
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

4. Zastosowanie eplerenonu w przewlekłej niewydolności serca - doświadczenia ośrodka warszawskiego
Wioletta Dyrla, Marek Kuch

Z POGRANICZA KARDIOLOGII
5. Dlaczego krew nie płynie przez by-pass? Prawa fizyczne warunkujące przepływ w by-passach
Piotr Skrobich, Magdalena Tchorzewska-Skrobich

6. Diagnostyka genetyczna u chorych z zespołem Liddle'a
Angeilika Długosz, Jarosław Góra, Ewelina Zakościelna, Grzegorz Placha
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN