start: Czasopisma    medyczne    Kardiologia w praktyce    Kardiologia w praktyce nr 4/2017
Cena: 20.00 PLN

Kardiologia w praktyce nr 4/2017

1. LIST OD REDAKTORA
Jacek Lewandowski

FARMAKOLOGIA W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ
2. Peryndopryl u pacjenta po zawale mięśnia sercowego i rewaskularyzacji - doświadczenia ośrodka warszawskiego
Mariusz Kłopotowski, Adam Witkowski

3. Lerkanidypina w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z przewlekłą chorobą nerek
Wioletta Dyrla, Marek Kuch, Wiesława B. Duda-Król, Marcin Adamczak

DOWODY MEDYCZNE W KARDIOLOGII
4. Jak należy leczyć zwężenia zlokalizowane w bifurkacjach wieńcowych w 2017 r.?
Adam Kern, Natalia Pietraszek, Olga Możeńska, Jacek Bil

5. Ostry zawał serca u pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową - strategie postępowania
Adam Kern, Martyna Zaleska, Olga Możeńska, Jacek Bil

ECHOKARDIOGRAFIA
6. Synchroniczne występowanie śluzaka lewego przedsionka i hamartoma płuca - opis przypadku
Mariusz Wójcik, Marcin Kostikiewicz, Jerzy Kuźniar, Andrzej Przybylski
Cena w prenumeracie: 64.00 PLN