start: Czasopisma    farmaceutyczne    Farmastyle

Farmastyle

Szanowni Państwo! Informujemy, że zawiesiliśmy wydawanie czasopisma "Farmastyle". O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej. 

Wydawnictwo 
Medical Education


Informacje ogólne
Tytuł: „Farmastyle”
ISSN: 1898-6129
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: do 10 000 egz.
Cena: 15 PLN


Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: dr n. farm. Agnieszka Bazylko – ceniony pracownik naukowy z Katedry Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu   Medycznego w Warszawie


Rada naukowa: W skład zespołu redakcyjnego wchodzą specjaliści z dziedziny medycyny i farmacji, którym przewodniczy prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz:
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
dr n. farm. Agnieszka Bazylko
dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
dr n. farm. Anna Kiss
dr n. med. Marek Chmielewski
dr n. farm. Michał Tomczyk


Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Dwumiesięcznik adresowany jest do pracowników i kierowników aptek


Opis czasopisma: Pismo „Farmastyle” podaje w praktycznej, przejrzystej formie wiedzę niezbędną do doskonalenia zawodowego farmaceuty oraz ogólnorozwojowe, interesujące treści. Część merytoryczna zawiera informacje z dziedziny medycyny i farmacji (opisy schorzeń i terapii, nowości lekowe, interakcje), zarządzania, psychologii, kosmetologii. Dużym ułatwieniem codziennej pracy w aptece jest również stała rubryka „English for Pharmacists”. Artykuły z części lifestyle’owej poruszają zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem, sportem, podróżami.


Dystrybucja czasopisma: Prenumerata oraz dostępność na sympozjach i konferencjach w całym kraju.


Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty oraz wydania specjalne

Archiwum: