start: Czasopisma    medyczne    Medycyna i Życie    Medycyna i Życie nr 1/2008

Medycyna i Życie nr 1/2008

KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA
1. Ocena oporności na leki przeciwpłytkowe. Warsztat naukowy, czy niezbędne praktyczne narzędzie diagnostyczne?
M. Postuła, K.J. Filipiak

KARDIOLOGIA KLINICZNA
2. Przezskórna interwencja wieńcowa powikłana wczesną zakrzepicą w stencie i zawałem serca u chorego z opornością na klopidogrel - opis przypadku.
E. Burbicka, W. Pikto-Pietkiewicz, M. Dłużniewski

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
3. Beta-adrenolityki w nadciśnieniu tętniczym - stosować, czy nie stosować w świetle aktualnych wytycznych ESC?
Z. Gaciong

MEDYCYNA WEWNĘTRZNA
GASTROENTEROLOGIA
4. Zaparcie-ciągle aktualny i ważny problem w praktyce lekarskiej
M. Kożuch, M. Jarosz, J. Dzienszewski

NEFROLOGIA
5. Przewlekła choroba nerek - czy nie należy bardziej martwić się o serce?

NEUROLOGIA
6. Zawroty głowy w codziennej praktyce lekarskiej - zasady postępowania
J. Zaborski

OKULISTYKA
7. Mikronaczyniowe powikłania cukrzycy w oku
A.I. Borucka, A. Skłodowska,J. Szaflik

MEDYCYNA ZABIEGOWA
CHIRURGIA NACZYNIOWA

8. Niewydolność żylna - jak leczyć zachowawczo? Kiedy decydować o operacji?
M. Kielar

FARMAKOLOGIA KLINICZNA
POJEDYŃCZA, PODWÓJNA I POTRÓJNA BLOKADA OSI RAA
9. Wstęp
M. Dłużniewski

10. Jestem za ihibitorami konwertazy 
I. Grzywanowska-Łaniewska

11. Jestem za antagonistami receptora angiotensynowego
A. Światowiec

12. Jestem za antagonistami aldosteronu
J. Syska-Sumińska

13. Wielopoziomowa blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron - jestem za
W. Pikto-Pietkiewicz

MEDYCYNA W ŚWIETLE EBM
14. Zapobieganie rozwojowi i progresji retinopatii u chorych z cukrzycą typu 2 - druga odsłona badania FIELD
A. Milczarczyk, E. Franek

KRONIKA
ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 
15. Wstęp
M. Janiszewski

16. Czy zatorowość płucną można trwale wyleczyć?
P. Pruszczyk

MEDYCYNA I ETYKA
17. Słowo wstępne
Z. Szawarski

18. Odpowiedzialność za śmierć
W. Chańska

ROZMOWA O ŻYCIU
19. Artura Cieślara z pisarką Agatą Tuszyńską i jej Ćwiczenia z utraty

FELIETION
MOJA ULUBIONA PORA ROKU
20. Małgorzata Braunek i jej Lekarz doskonały

CZUŁYM OKIEM
21. Marian Zembala
i jego Refleksje nie tylko o medycynie

REPORTAŻ
22. PASJE UTAJONE
Artur Cieślar
Dentystka na dachu świata

PSYCHOLOGIA
23. NIEBEZPIECZNE MISJE
Ewa Starzyńska
Co się stało z naszą klasą?

PODRÓŻE
24. REPORTAŻ Artura Cieślara z Wyspy Wielkanocnej

KULTURALNIE
25. KSIĄŻKA Bartek Łapiński
26. MUZYKA Olaf Szewczyk
27. TEATR Tomasz Kondr
28. FILM Marcin Zawada

OKIEM HEDONISTY
29. Marcin Sasza Łasiewicki

Cena w prenumeracie: 61.00 PLN
Medycyna i Życie 1/2008