start: Wydawnictwo

Wydawnictwo
Wydawnictwo Medical Education rozpoczęło działalność wydawniczą w 2002 roku pod nazwą eMKa Media Group. Od początku podstawowym zakresem naszej aktywności jest edukacja medyczna. Rozpoczęliśmy ją, wydając czasopismo „Kardioprofil”, jak również zalecenia dla pacjentów kardiologicznych. Obecnie wydajemy dziesięć czasopism i książki.
Dynamiczny rozwój zawdzięczamy konsekwentnemu wdrażaniu naszego założenia – szerzenia wiedzy medycznej w środowisku lekarskim, farmaceutycznym i wśród pacjentów. Wspieramy działalność naukową czołowych polskich klinik i wydziałów Akademii oraz Uniwersytetów Medycznych. Pracujemy z wybitnymi polskimi naukowcami, autorytetami w różnych dziedzinach medycyny i farmacji. Wchodzą oni w skład rad naukowych i udzielają nam wsparcia merytorycznego przy realizowaniu poszczególnych projektów wydawniczych.
Na sukces wydawnictwa pracuje obecnie 13 pracowników oraz ponad 300 specjalistów i konsultantów w całym kraju. Tworząc nasze publikacje współpracujemy m.in. z lekarzami, farmaceutami, prawnikami, ekonomistami, tłumaczami.
Wspiera nas wiele światowej wielkości firm i cieszymy się, że ich wciąż przybywa. Mamy nadzieję, że nasze inicjatywy spotkają się z równie ciepłym przyjęciem, jak dotychczas.
Nasza firma widziana od wewnątrz to zespół twórczych ludzi, dbających o rozwój własny i cel firmy. Na początku siedziba naszego wydawnictwa mieściła się przy ul. Bema 65, w ponad stuletnim budynku dawnej fabryki należącej niegdyś do rodziny Lilpopów. Później przy ul. Opaczewskiej 60D. Obecnie wydawnictwo znajduje się przy ul. Kukiełki 3a.
W naszej działalności decydującą rolę odgrywają oczekiwania odbiorców wydawanych przez nas czasopism i książek. Na bieżąco monitorujemy rynek poprzez szeroko zakrojone badania. Każdy z naszych najnowszych projektów powstaje dzięki gruntownemu zbadaniu grupy docelowej, a tym samym odpowiada na konkretne potrzeby.
Nasza oferta jest już dość bogata, rozwija się jednak na tyle dynamicznie, że pozostaje zaprosić Państwa do stałego odwiedzania naszego działu NOWOŚCI.